Nhận trồng mới cho khách hàng Châu Thành 5 hecta vào tháng3/2018 
Còn lại 4000 bầu chuyển về bãi nhà ! Quý khách có nhu cầu xin liên hệ :Cao su giống Hạnh qua số : 01695 .41.51.21 từ ngày15/3/2018.

Facebook
Google+
Twitter