Vườn bầu hạt giống Rriv 209 chuẩn bị giao cho khách hàng xã Hoà Hiệp trồng mới !…và hơn 5.000 bầu còn lại sẽ chuyển về bãi nhà số 351 ấp 3 xã Bến Củi vào ngày 5/3/2018 
Quý khách có nhu cầu trồng cao su xin liên hệ : Cao su giống Hạnh : ĐT 01695.41.51.21.

Facebook
Google+
Twitter