Vườn cây cao su Stump trần lai ghép vào sáng nay, Ra giêng giao cho khách hàng cặm bầu trồng 17 hecta giống BP260.

[foogallery id=”1859″]

Facebook
Google+
Twitter