Ngày hết .. tết đến .. chuẩn bị lai ghép bầu để giao cho khách hàng vào tháng 3/2019 .
Vườn bầu hạt đã và đang sẵn sàng .
Khởi đầu cho lai ghép lần đầu ..
Gồm 20.000 bầu giống Rriv 209 
15.000bầu giống Pb235
10.000bầu giống Rriv 124
5.000bầu giống Vm515
Khách hàng có nhu cầu trồng mới xin liên hệ Cao su giống Hạnh
📞0️⃣3️⃣9️⃣5️⃣.4️⃣1️⃣.5️⃣1️⃣.2️⃣1️⃣

 

Facebook
Google+
Twitter