CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Giao bầu hạt giống Bp235 tầng lá ổn định cho khách hàng xã Long Hoà, Dầu Tiếng, Bình Dương

Caosugiong.com nhận trồng 600 bầu hạt 01 tầng lá cao su giống LH 90/952 tại Dầu Tiếng – Bình Dương

Mượn sân bãi nhà cạnh bên để đặt 3.000 bầu cao su giống PB235

Chuẩn bị giao cây và trồng mới cho khách hàng tại Lộc Ninh – Tây Ninh, Dầu Tiếng – Bình Dương

Bầu hạt giống Bp235 cắt ngọn và lên tầng lá ổn định tại cơ sở Cao su giống Hạnh

TIN TỨC CAO SU GIỐNG

VIDEO CỦA CAOSUGIONG.COM

ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG CAO SU

cung cấp cây giống cao su RRIV 209

RRIM 600

Sinh trưởng KTCB: Trung bình trong thời gian KTCB. Tăng trưởng trong khi cạo: Khá.… Đọc thêm

TƯ VẤN KỸ THUẬT