CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Khép lại mùa trồng cho năm 2018

Vườn cây chuẩn bị cho mùa trồng mới vào tháng 3/2019

Giao bầu hạt tầng lá giống Bp235 cho khách hàng tại Bà Nhã, Sóc Lào, Tây Ninh

12.000 cây trần RRIV 209 đã lai ghép ổn định 

Chúc mừng khách hàng may mắn đã nhận được quà tặng từ CAO SU GIỐNG HẠNH

TIN TỨC CAO SU GIỐNG

VIDEO CỦA CAOSUGIONG.COM

ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG CAO SU

cung cấp cây giống cao su RRIV 209

RRIM 600

Sinh trưởng KTCB: Trung bình trong thời gian KTCB. Tăng trưởng trong khi cạo: Khá.… Đọc thêm

TƯ VẤN KỸ THUẬT