CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

VƯỜN GỖ RRIV 209 HÔM NAY

GIAO BẦU HẠT GIỐNG RRIV 209 CÂY 2 TẦNG LÁ ỔN ĐỊNH

VƯỜN CAO SU BẦU HẠT CHUẨN BỊ LAI GHÉP GIỐNG RRIV 209 VÀ PB235 CHO KHÁCH HÀNG TRỒNG MỚI VÀO THÁNG 3/2019

Sáng chủ nhật dành nhiều thời gian cho khách hàng Bình Phước …

CAO SU GIỐNG HẠNH VỚI VƯỜN CÂY VÀ VƯỜN GIỐNG TRỒNG MỚI NĂM 2019

TIN TỨC CAO SU GIỐNG

VIDEO CỦA CAOSUGIONG.COM

ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG CAO SU

cung cấp cây giống cao su RRIV 209

RRIM 600

Sinh trưởng KTCB: Trung bình trong thời gian KTCB. Tăng trưởng trong khi cạo: Khá.… Đọc thêm

TƯ VẤN KỸ THUẬT