CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Mưa đều trên diện rộng ! Gò Dầu ..Tây Ninh hôm nay trồng mới bầu hạt tầng lá giống BP 235

Những bầu hạt tầng lá giống Rriv209 đang chờ Bình Long, Củ Chi, Phú Giáo…

Một chủ nhật thật đúng nghĩa với Khách Hàng từ Trảng Bàng, Gò Dầu, Củ Chi, Hớn Quản !

Những hình ảnh bầu hạt giống Rriv209 và Bp235 tại cơ sở Cao su giống Hạnh vào sáng nay !!

Thật tuyệt vời trong một ngày Chủ nhật với khách hàng thân thiết đã trồng Cao su cách đây 6 năm !!.

Bài viết từ CaoSuGiong.com
Đặc tính giống cao su
Tư vấn kỹ thuật