CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Mưa đã trở lại chiều nay và kéo dài hơn 30 phút !

Cơ sở Cao su giống Hạnh đang có bầu hạt 2 và 3 tầng lá giống Lh 90/952 và Rriv 209 !

Tây Ninh … đúng 7 ngày trời nắng nóng !

Giao bầu tầng lá ổn định cho khách hàng Đắk Min – Đắc Nông !

Giao cây đến Phú Lý, Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Bài viết từ CaoSuGiong.com
Đặc tính giống cao su
Tư vấn kỹ thuật