CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Mưa đều vài ngày thuận lợi cho trồng mới và trồng dặm

Khách hàng trồng mới bầu hạt giống Bp235 !!

Bầu tầng lá chuẩn bị cho trồng mới tháng 9/2018 .

Bầu hạt BP235 về bãi tại cơ sở cho mùa trồng mới 09.2018

Bầu hạt cắt ngọn giống Rriv 209 chuẩn bị cho khách đặt hàng qua trang web

TIN TỨC CAO SU GIỐNG

VIDEO CỦA CAOSUGIONG.COM

ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG CAO SU

TƯ VẤN KỸ THUẬT