351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

cung cấp cây giống cao su RRIV 209
đặc tính các loại giống cao su

RRIV 109 (LH 83/209)

Năng suất cao sớm, dẫn đầu trên các vườn sản xuất thử ở An Lộc Đồng Nai (Cẩm Mỹ), Lộc Ninh; Năm đầu tiên đạt

Đọc thêm »