351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Với năng suất bình quân 2,227 tấn/ha năm 2010 Công ty CPCS Đồng Phú tiếp tục dẫn đầu VRG về năng suất vườn cây và năm thứ 5 liên tục có mặt trong CLB 2 tấn/ha. Đạt thành tích ấn tượng trên, có kết quả của việc ứng dụng kỹ thuật  RRIMFLOW (RF) trên vườn cây. Tại hội nghị giao ban công tác nông nghiệp (1/7/2011) ở Dầu Tiếng, Phó TGĐ VRG Lê Minh Châu đã đánh giá cao kỹ thuật này.

 

Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng phòng Kỹ thuật nông nghiệp công ty, cho biết: “Kỹ thuật RF là phương thức kích thích sử dụng khí ethylen bơm trực tiếp lên vỏ cây. Kỹ thuật RF kết hợp rút ngắn chiều dài miệng cạo (S/4 hoặc S/8) và giảm nhịp độ cạo (d3, d4) làm gia tăng đồng thời năng suất lao động và năng suất trên đơn vị diện tích. Qua 5 năm ứng dụng RF, kết quả cho thấy năng suất mủ cao và ổn định qua các năm”.

Từ năm 2006 – 2010, Công ty CPCS Đồng Phú cho ứng dụng kỹ thuật RF với miệng cạo ngắn (S/6) trên dòng vô tính GT 1, tại các lô 56, 60 (RF), 58 (đối chứng). Đây là vườn cây trồng năm 1988, mở cạo năm 1995, cạo úp năm 2006 thuộc NT An Bình.

Kết quả cho thấy, trung bình năng suất kg/ha của những lô ứng dụng RF từ năm 2006 đến 2010 đạt 3.359 kg/ha, tăng 370 kg so với đối chứng cạo theo quy trình (đối chứng đạt 2.989 kg/ha/năm). Về năng suất lao động kg/phần cạo/ngày của những lô ứng dụng kỹ thuật RF trung bình đạt 32,7 kg, tăng 43% so với đối chứng (đối chứng đạt 22,9 kg/phần cạo/ngày). Hơn nữa, việc ứng dụng RF kết hợp với rút ngắn chiều dài miệng cạo và giảm miệng cạo đã làm tăng số cây cạo trên phần cạo. Trung bình qua 5 năm theo dõi là 440 cây trên phần cạo, so với đối chứng là 340 cây, tăng 29%. Theo đó, nhu cầu lao động trên 100 đơn vị ha với nhịp độ cạo d3 (mật độ cây cạo trung bình 470 cây/ha) là 36 công, so với đối chứng là 46 công, giảm 21%. “Qua 5 năm ứng dụng kỹ thuật RF cho thấy, trung bình năng suất trên dòng vô tính GT 1 ở mức cao, đạt 3.359 kg/ha/năm, tăng 12% so với đối chứng”, ông Thái đúc kết. 

Đánh giá khả năng đáp ứng lâu dài về sản lượng với kỹ thuật RF trên dòng vô tính GT 1, ông Thái cho biết, trung bình năng suất kg/ha/năm ở mức cao và ổn định qua các năm. Ở năm mở cạo úp đầu tiên, lô được chọn làm đối chứng cạo phối hợp úp ngửa cho năng suất trung bình đạt 3.384 kg, những lô ứng dụng RF cho năng suất trung bình 3.240 kg thấp hơn đối chứng 144 kg/ha. Năm 2007, với chế độ S/6U ứng dụng kỹ thuật RF có năng suất đạt 3.181 kg/ha cao hơn 236 kg/ha so với đối chứng cạo phối với ngửa (S/2 + S/4). Ở năm 2008 và 2009, diện tích ứng dụng RF cũng cho năng suất cao hơn đối chứng từ 453 – 477 kg/ha/năm. Trong năm 2010, đối với những lô ứng dụng RF có mở cạo thêm miệng cạo ngửa, do đó năng suất tăng cao, trung bình đạt 3.749 kg/ha/năm, đối chứng đạt 290 kg, tăng 828 kg/ha so với đối chứng. 

“Đối với diện tích ứng dụng kỹ thuật RF cho thấy, sản lượng cao hơn đối chứng thể hiện rõ ở tháng 5, 6, 7. Các tháng còn lại tương đương hoặc cao hơn không đáng kể. Vì vậy, khi ứng dụng kỹ thuật RF nên áp dụng ngay từ đầu mùa cạo để phát huy hiệu quả. Với kết quả trên, chúng tôi đề nghị, có thể ứng dụng kỹ thuật RF trên vườn cây trung niên dòng vô tính GT1 với chiều dài miệng cạo S/6 và mở rộng nghiên cứu trên các dòng vô tính khác”, ông Thái chia sẻ.


Phan Thắng
Nguồn: caosuvietnam.net

 

Gọi ngay