351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Một số giải pháp kỹ thuật chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản

Một số giải pháp kỹ thuật chăm sóc cao su kiến thiết cơ bảnTổng diện tích chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản (KTCB) năm 2011 của VRG là 119.605 ha, trong đó diện tích KTCB của các công ty miền Đông Nam bộ là 33.996 ha, Tây Nguyên: 7.572 ha, Duyên hải miền Trung: 13.764 ha, miền núi phía Bắc: 15.826 ha, Campuchia: 25.981 ha và tại Lào: 22.466 ha. Diện tích cao su KTCB kéo dài còn 212 ha, tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên (197 ha). Diện tích cao su KTCB bị chết rét dự kiến trồng dặm và trồng lại qui đông đặc khoảng 3.849 ha, trong đó khu vực Bắc Trung bộ: 1.169 ha, miền núi phía Bắc: 2.680 ha. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2011, VRG đã đưa ra một số giải pháp kỹ thuật để các đơn vị thực hiện tốt công tác trồng mới và chăm sóc vườn cây KTCB.

Thanh lọc giống trước khi trồng

Các công ty phải thực hiện tốt chỉ đạo của VRG về cơ cấu giống giai đoạn 2011 – 2015 và quy chế về quản lý giống cao su, triển khai sớm và đưa nhanh các giống mới, thực hiện tốt việc nhập 1 triệu cây giống VNg 77 – 4 từ Trung Quốc để tái canh vườn cây bị thiệt hại do rét đậm đầu năm. Đối với những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của rét hại phải thanh lọc giống trước khi trồng để tránh trồng sai giống, kiên quyết không trồng giống RRIV4, PB260 và những giống chịu lạnh kém. VRG đã giao Viện Nghiên cứu Cao su sản xuất và cung cấp 2 triệu cây giống 77 – 4 cho các công ty cao su miền Bắc.

Trồng mới và trồng dặm đúng thời vụ

Khảo sát chi tiết chiều sâu tầng đất khi khai hoang và khi đào hố trồng mới để chọn đất trồng cao su thích hợp ở những vùng mới, trồng liền vùng, liền khoảnh, tránh trồng trên diện tích nhỏ phân tán, manh mún. Khai hoang làm đất phải bảo vệ lớp đất màu, chống úng ngập trong mùa mưa, giữ ẩm chống hạn trong mùa khô, thiết kế hàng trồng cao su theo đường đồng mức trên đất dốc, kiểm soát và duy trì thảm thực vật hợp lý giữa hai hàng cao su.

Khi trồng bằng cây bầu có tầng lá cần lựa chọn giống có cùng mức độ sinh trưởng để trồng liền nhau trên cùng một khu vực để vườn cây đồng đều, chuẩn bị đủ cây bầu có tầng lá để dặm kịp thời cho diện tích trồng bằng tum trần ngay trong năm trồng mới, chăm sóc đặc biệt cho cây trồng dặm và cây sinh trưởng yếu để đảm bảo độ đồng đều của vườn cây. Bón phân đúng chủng loại, đủ liều lượng, đúng phương pháp và đúng thời vụ, đảm bảo bón đủ định lượng NPK vô cơ theo qui trình kĩ thuật cho cây cao su trong thời kỳ KTCB.

Đối với diện tích cao su KTCB có cây bị chết do rét hại đầu năm 2011 thì tiến hành trồng dặm để định hình vườn cây trồng năm 2010, những lô cao su trồng năm 2009 thì chỉ trồng dặm ở những khu vực có cây chết liên tục có khoảng trống lớn nếu xét thấy việc trồng dặm còn hiệu quả, không trồng dặm vườn cây KTCB từ năm thứ tư trở đi (vườn cây trồng năm 2008 trở về trước).

Duy trì tốt thảm phủ cho cây

Trồng xen canh thảm phủ họ đậu như Kudzu trong vườn cao su, kiểm soát cây thảm phủ trồng xen và cây cỏ dại để hạn chế cạnh tranh nước, dinh dưỡng với cây cao su, nhất là vào mùa khô, sử dụng thân lá cây thảm phủ và cây có trong lô để tủ gốc, ép xanh kết hợp với việc sử dụng hiệu quả hố tích mùn đa năng. Duy trì, kiểm soát tốt thảm phủ hiện có, tìm cách nhân giống và xây dựng qui trình kỹ thuật trồng Mucuna Bracteata. Phát cỏ luồng đợt cuối trước khi mùa mưa chấm dứt, phúp bồn tủ gốc sớm vào cuối mùa mưa để tăng cường chất hữu cơ và giữ ẩm cho cây cao su trong mùa khô, chống rét cho cây trong mùa đông. Theo dõi và phòng trị kịp thời bệnh hại cây cao su đặc biệt là bệnh Corynespora, bệnh Botryodiploidia và các bệnh hại khác, không để bệnh hại lây lan thành dịch.

Áp dụng tỉa chồi có kiểm soát

Cần tạo tán ở độ cao khoảng 2,2 – 2,5m trong những vùng có thời tiết khắc nghiệt, kết hợp bón phân hợp lý để khắc phục hiện tượng cây cao su bị nghiêng từ năm thứ ba do nặng tán và lệch tán. Xây dựng và nhân rộng mô hình thâm canh vườn cây có thời gian KTCB dưới 5 năm bằng việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp. Kiểm kê phân loại chất lượng vườn cây cao su hàng năm, tìm nguyên nhân và có giải pháp chăm sóc tích cực để không còn diện tích vườn cây cao su kéo dài thời gian KTCB.

Ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ VRG nhấn mạnh: “Các công ty cần tiến hành trồng chậm – chắc – hiệu quả, kiên quyết làm đúng qui trình, chú trọng biện pháp quản lý kỹ thuật từ khâu giống, khai hoang, trồng mới và trồng dặm vá”. Bên cạnh đó, các công ty cần chuẩn bị sớm kế hoạch trồng mới năm 2012, xác định diện tích trồng mới để chuẩn bị đủ cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng bằng cách tự sản xuất cây giống tại chỗ hoặc đặt hàng Viện Nghiên cứu Cao su và các đơn vị thành viên VRG cung cấp giống.

Ngọc Cẩm – Cao Su Việt Nam

Gọi ngay