Bệnh héo đen đầu lá là một trong những loại bệnh đang xuất hiện trên diện tích cây cao su của tỉnh Lâm Đồng, nhất là vùng cao su trọng điểm của tỉnh là huyện Đạ Huoai.

Trong năm 2012 vừa qua, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã triển khai mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh héo đen đầu lá cao su và kết quả mang lại khá khả quan.

Theo đó, trên diện tích 2ha cao su giống RRIV4 (mật độ 512 cây/ha) thời kỳ kiến thiết cơ bản (4 năm tuổi) tại thôn 3, xã Đoàn Kết (Đạ Huoai), mô hình đã áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp như vệ sinh vườn, dọn sạch các tàn dư cành lá bị bệnh; dùng phân bón và các loại thuốc bảo vệ thực vật… hợp lý và kết quả là bệnh héo đen đầu lá đã giảm nhiều; trong khi đó, ở lô đối chứng không xử lý, tỷ lệ nhiễm bệnh tăng đến 15%.

Dự kiến trong năm 2013 này, mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh héo đen đầu lá hại cao su sẽ được áp dụng rộng rãi ở vùng cao su Đạ Huoai.

K.D (baolamdong.vn)

 

 

 

Facebook
Google+
Twitter