Đất trồng cây giống tại Bình Dương

Thanh lý cây sau 15 năm cạo .Sáng nay đến Long Tân .Bình Dương …Đất đang chờ cây mới…

Đất trồng cây giống tại Bình Dương

Đất trồng cây giống tại Bình Dương

Đất trồng cây giống tại Bình Dương

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter