Giao 4000 Bầu cắt mặt giống LH 90/952 đến Vĩnh Cữu, Biên Hòa, Đồng Nai

Cơ sở cũng đã ký hợp đồng nhận trồng hơn 8ha cho khách hàng. Dự kiến sẽ bắt đầu ra quân trồng trong vòng 10 ngày tới.

 

Facebook
Google+
Twitter