351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Người Nhật đi tìm tổ tiên của mình. Anh đi khắp thế giới tìm nhưng vô vọng. Cuối cùng anh đến ga xứ Huế ở Việt Nam. Anh nghe người ta nói chuyện:

– Mi đi ga chi ?
– Tau đi ga ni .
– Ga ni ga chi ?
– Ga chi như ri ?
– Ga như ri mi lo ra đi .
– Tau đi nghe mi !
Anh mừng rỡ reo lên "Đây chính là tổ tiên của người Nhật !"

Gọi ngay